Wstęp

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (w skrócie ROPS):

telefon: +48 61 856 73 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres korespondencyjny: al. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.klunkrywielkopolskie.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strony nie posiadają poprawnie ustawionej hierarchii nagłówków,
  • niektóre treści nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • film dostępny w serwisie nie posiada napisów,
  • nie wszystkie treści artykułów mają poprawnie dobrane kontrasty względem tła.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mazurek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 858 45 20, 601 646 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – więcej

 

Dostępność architektoniczna

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań (ROPS w Poznaniu)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień. Z lewej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z utrudnioną mobilnością. Dodatkowo zapewniono dostęp alternatywny: po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony do pomocy przy wejściu/wjeździe do budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przy ulicy Nowowiejskiego oraz przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Do ROPS w Poznaniu można dojechać tramwajem i wysiąść na przystanku „Ratajskiego”.

Dostępność budynku
Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście do budynku przez szklane drzwi, po prawej stronie znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Drogę do windy wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej znajduje się na II, III i IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo. Drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. W godzinach pracy ROPS drzwi do Sekretariatu pozostają cały czas otwarte.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia posiadają tabliczki na drzwiach z informacją w alfabecie Braille’a. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w alfabecie Braille’a numery pięter.

Sala konferencyjno-szkoleniowa na II piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Na trzecim piętrze przy windzie zamontowany jest materac ewakuacyjny przeznaczony do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy ROPS zostali przeszkoleni z bezpiecznego używania materaca ewakuacyjnego

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Plac Wolności 18, 61-739 Poznań (WOA)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony placu Wolności. Drzwi wejściowe z poziomu ulicy otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego zgodnie z regulaminem organizacyjnym, to jest poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do15.30, we wtorek od 7.30 do 18.30.

Dostępność parkingu
Przy placu Wolności znajduje się 6 ogólnodostępnych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność budynku
Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Siedziba Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu mieści się na IV piętrze budynku. Na wprost wejścia znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Drzwi do windy są rozsuwane. Wjazd na wózku może wymagać pomocy osoby trzeciej (ze względu na niewystarczającą do samodzielnego manewrowania wózkiem szerokość). Potrzebę taką należy zgłosić w recepcji, której pracownik może wezwać pracownika WOA do pomocy. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny mieści się po lewej stronie od windy. Przy szklanych drzwiach znajduje się dzwonek/domofon. Drzwi są otwierane przez pracownika, który w razie potrzeby również służy pomocą w dotarciu do odpowiedniego pokoju. Biura są rozmieszczone są na jednym poziomie, brak barier komunikacyjnych.

Na IV piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Nowowiejskiego 25, 61-732 Poznań (CIC)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się domofon. Z ulicy do budynku prowadzą szklane drzwi otwierane ręcznie do wewnątrz. Przed wejściem wystający próg. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy CIC Poznań tj. w poniedziałki i czwartki 08:00-19:00, we wtorki 08:00-18:00, w środy i piątki 08:00-16:00 oraz w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca 10:00-16:00.

Dostępność parkingu
Najbliższe ogólnodostępne miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6, to jest na sąsiadującej z Nowowiejskiego ulicy Działyńskich. Dodatkowo, przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
Wejście do biura CIC stanowią szklane drzwi otwierane ręcznie do wewnątrz, prowadzące do przedsionka. W przedsionku kolejne szklane drzwi otwierane ręcznie do wewnątrz, prowadzące do części biurowej.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi toalety otwierane ręcznie do wewnątrz znajdują się po lewej stronie, zaraz za podjazdem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz (WOA i CIC)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowy Świat. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych rozpoznawalnych instytucji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza. Frontowe drzwi otwierają się ręcznie do wewnątrz. Po wejściu do budynku, w holu znajdują się pięciostopniowe schody bez balustrad. Drugie wejście jest od strony parkingu, drzwi otwierane ręcznie do wewnątrz, płaska powierzchnia i niski próg przy drzwiach. Bezpośrednio z parkingu jest dostęp do windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku. Dostęp do windy przy użyciu dzwonka. Obiekt jest ogólnodostępny w czasie pracy WOA i CIC. Czas pracy WOA od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30  oraz w czwartki od 7.30 do 18.00. Czas pracy CIC od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30, wyjątek stanowi druga środa każdego miesiąca - od 10.00 do 18.00.
Przy wejściu głównym znajduje się tablica identyfikująca urząd.

Dostępność parkingu
Z boku budynku znajduje parking dla klientów z jednym oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking od ul. Rzemieślniczej.

Dostępność budynku
Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny oraz centrum Integracji Cudzoziemców znajdują się na I piętrze. Obok ciągu schodowego zlokalizowana jest ogólnodostępna winda; drzwi do windy mają szerokość w świetle 90 cm. Brak oznaczeń  dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla wszystkich klientów widoczne są tablice informacyjne kierujące do siedziby. Biura są przestrzenne, na jednym poziomie na pierwszym piętrze. Pomieszczenia CIC i WOA przez cały czas pracy pozostają otwarte dla wszystkich klientów.

Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Chopina 23b, 62-510 Konin (WOA i CIC)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Chopina, w bezpośrednim sąsiedztwie lokali usługowo-handlowych. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz, wejście pozbawione barier architektonicznych.
Obiekt jest ogólnodostępny w czasie pracy WOA, to jest w poniedziałek i w środę w godzinach od 7.00 do 18.30, we wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.30.
Nad wejściem znajduje się tablica identyfikująca WOA i CIC.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem jest parking z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi, w tym z miejscem parkingowym dla osób ze szczególnymi potrzebami, oznakowanym poziomo i pionowo. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się w strefie płatnego parkowania.

Dostępność budynku
Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie i Centrum Integracji Cudzoziemców mieści się na I piętrze. Na piętro można się dostać windą. Drzwi wejściowe do pomieszczeń  otwierają się do wewnątrz. Biura są  przestrzenne, na jednym poziomie i zapewniają swobodą komunikację.

W siedzibie WOA i CIC jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

ul. Jana Pawła II 12, 64-100 Leszno (WOA i CIC)

Dostępność wejścia
Siedziba Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Lesznie oraz Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie (CIC Leszno) zlokalizowana jest tuż obok południowej nitki ulicy Jana Pawła II. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych rozpoznawalnych instytucji: z lewej strony działa filia biblioteki publicznej, natomiast z prawej strony położona jest miejska pływalna oraz Szkoła Specjalna nr 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony pływalni miejskiej jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, pozbawione barier architektonicznych. Drzwi dwuskrzydłowe otwierają się automatycznie. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego, niegraniczącego bezpośrednio z ulicą. Drzwi otwierają się mechanicznie na zewnątrz. Przed wejściem znajdują się dwustopniowe schody bez balustrady. Obiekt jest ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Nad wejściem znajduje się tablica identyfikująca urząd.

Dostępność parkingu
Za budynkiem zlokalizowany jest parking z dostępem do 10 miejsc parkingowych, z wydzielonym jednym miejscem do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.  

Dostępność budynku
Wchodząc do budynku automatycznymi drzwiami od ul. Jana Pawła II 12, po lewej stronie wchodzi się przez kolejne drzwi otwierane mechanicznie (ręcznie) do głównej sali obsługi klienta. Można też udać się bezpośrednio do pokoju wsparcia psychologicznego i prawniczego.

Z holu głównego na parterze można wejść na piętro szerokimi schodami. W budynku nie ma windy. Dla osób ze specjalnymi potrzebami istnieje możliwość dostępu alternatywnego, który polega na możliwości przyjazdu pracownika WOA do miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Drygasa 29, pokój 114, 64-920 Piła (WOA)

Dostępność wejścia
Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Przy wejściu drzwi do wiatrołapu otwierane ręcznie, następne drzwi prowadzą do holu. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd z poręczami, umożliwiający bezpieczny wjazd wózkiem.

Dostępność parkingu
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, w tym jedno miejsce oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
Na parterze, po prawej strony od wejścia znajduje się winda. Winda przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek wyposażony jest także w szeroką klatkę schodową.

Biuro WOA znajduje się na II piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy. Drzwi wejściowe do biura wyposażone są w klamkę, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć.
W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika. Celem uzyskania pomocy należy zadzwonić na telefon wewnętrzny WOA.

W biurze WOA jest materac ewakuacyjny przeznaczony do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy WOA zostali przeszkoleni z bezpiecznego używania materaca ewakuacyjnego.

Do budynku i biura WOA można wejść z pasem asystującym i pasem przewodnikiem.

ul. Powstańców Wielkopolskich 75/13 i 75/8, 64-920 Piła (CIC)

Dostępność wejścia
Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, od strony Sądu Rejonowego. Przy wejściu drzwi otwierane ręcznie, po prawej stronie od drzwi domofon. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd z poręczami, umożliwiający wjazd wózkiem.

Dostępność parkingu
Przy budynku od strony Sądu Rejonowego jest pięć ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile mieści się na pierwszym i drugim piętrze budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 75. Na parterze, po lewej strony od wejścia znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Winda przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek wyposażony jest także w szeroką klatkę schodową.

Biuro Centrum Integracji Cudzoziemców znajduje się na II piętrze po lewej stronie od wyjścia z windy. Drzwi wejściowe do biura wyposażone są w klamkę, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. Na I piętrze w lokalu nr 8 znajduje się salka szkoleniowa przeznaczona na szkolenia i konsultacje dla cudzoziemców.
W wejściu do biura i salki nie ma progu ani stopni, przestrzeń jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika. Celem uzyskania pomocy należy użyć domofonu przy drzwiach wejściowych do budynku.

Po prawej stronie od drzwi do biura Centrum Integracji Cudzoziemców na II piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i biura Centrum Integracji Cudzoziemców można wejść z pasem asystującym i pasem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób uprawnionych bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 61 8567 300.

Respektujemy również prawo osób ze szczególnymi potrzebami  komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

ROPS zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie ROPS. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach ROPS. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w sekretariacie ROPS oraz punktach obsługi klienta w innych lokalizacjach.  

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności ROPS w Polskim Języku Migowym oraz plik odczytywalny maszynowo.

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami ROPS zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

Inicjatywa „Klunkry wielkopolskie. Społecznie odpowiedzialny design” rozwijana jest w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logotypy UE - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga RP, Herb Województwa Wielkopolskiego, Flaga UE Europejski Fundusz Społeczny
Logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

© 2024 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu