Dostępność strony internetowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://klunkrywielkopolskie.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 25.08.2019.

Data aktualizacji: 08.12.2020

Strona internetowa Klunkry Wielkopolskie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, stąd:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają podpisów i tekstów alternatywnych,

Data sporządzenia: 2021-02-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta MazurekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 858 45 20 lub do sekretariatu na numer telefonu (61) 85 67 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przy ul.      Nowowiejskiego w Poznaniu, w którym mieści się Regionalny      Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane poprzez pociągnięcie ich do siebie. Przed wejściem stopień i brak podjazdu dla wózków inwalidzkich lub osób ze specjalnymi potrzebami. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są dostępne 2 miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność budynku
W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny. Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście możliwe jest przez dwie skrzydłowe bramki oraz szklane drzwi. Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zlokalizowany jest na II, III, IV piętrze. Sekretariat znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo. Sekretariat mieści się po prawej stronie. Drzwi wejściowe są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. W godzinach pracy ROPS drzwi pozostają cały czas otwarte na oścież. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

znajduje się na II piętrze – w kierunku korytarzem na prawo od widny i schodów.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami przez osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (61 8567 300).

Respektujemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu, w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Inicjatywa „Klunkry wielkopolskie. Społecznie odpowiedzialny design” rozwijana jest w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logotypy UE - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga RP, Herb Województwa Wielkopolskiego, Flaga UE Europejski Fundusz Społeczny
Logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

© 2022 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu